Privacy verklaring

Privacy verklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet per 25 mei 2018 ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Uw persoons- en medische gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor een goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is.


Bij beëindiging van de behandeling wordt er in overleg met u een eindverslag gestuurd naar de verwijzer.

Correspondentie met derden wordt alleen gedaan na toestemming van u en is schriftelijk of via een beveiligd systeem.